Ukratko o Odjelu za infektologiju

Broj bolesničkih postelja u stacionarnom djelu iznosi 10 i još 4 postelje u okviru dnevne bolnice. Rad je organiziran u obliku 24 satnih dežurstava za liječnike te u smjenskom radu za medicinske sestre. U Djelatnosti je zaposleno sedam liječnika, od kojih [...]