Tel (052) 376-000, Adresa: Santoriova 24a

Povijest Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Začeci fizikalne terapije u OB Pula datiraju još od davne 1949. Terapiju tada provodi fizioterapeut uz pomoć bolničara. Ambulantna fizikalna terapija počela se provoditi 1974., kada terapiju provodi jedan viši fizioterapeut i 2 bolničara, te jedan fizioterapeut na neurologiji, internom [...]

Povijest Odjela za transfuzijsku medicinu

Razvojni put Odjela za transfuzijsku medicinu u Puli započinje 1953.god., kada se u našoj ustanovi osniva Kabinet za transfuziju krvi kao odsjek kirurškog odjela. Povod za osnivanje kabineta bila je prekretnica u načinu prikupljanja svježe krvi. Naime, do tada su [...]

Povijest oftalmologije u OB Pula

Oftalmologija u Puli postoji od prvih dana bolnice, 1900.  osnovan je Očni Odjel u Vojnoj bolnici u Puli, 1911.  u Civilnoj bolnici u Puli. Početkom 90-tih je godina djelatnost bila smještena u starom dijelu bolnice zajedno sa Djelatnošću za kožne [...]

Ukratko o Odjelu za infektologiju

Broj bolesničkih postelja u stacionarnom djelu iznosi 10 i još 4 postelje u okviru dnevne bolnice. Rad je organiziran u obliku 24 satnih dežurstava za liječnike te u smjenskom radu za medicinske sestre. U Djelatnosti je zaposleno sedam liječnika, od kojih [...]

Go to Top