Poštovani,

u cilju poboljšanja pružanja kvalitetne zdravstvene usluge u Općoj bolnici Pula molimo Vas da ispunite anketu.

Ispunjavanje ankete anonimno je i dobrovoljno. Molimo Vas pažljivo ispunite anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom Vašeg boravka u bolnici ili posjeta liječniku u ambulanti.

Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi u Općoj bolnici Pula.

Anketi možete pristupiti na poveznici: Anketa o zadovoljstvu pacijenata Opće bolnice Pula

Zahvaljujemo na suradnji!

Uprava OB Pula