Naslovna » Uprava

Uprava

Ravnateljica:

doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.
Telefon: (052) 376-400

Tajnica ravnateljice:

Doriana Tomišin
Telefon: (052) 376-400
E-mail adresa: obpula@obpula.hr

Zamjenik ravnateljice:

Ivica Fedel, dr. med
E-mail adresa: ifedel@obpula.hr

Pomoćnik za financijske poslove:

Vladimir Barbić, dipl. oec.
E-mail adresa: vbarbic@obpula.hr

Pomoćnik za pravne poslove:

Goran Paić, dip. iur.
E-mail adresa: gpaic@obpula.hr

Pomoćnik za kvalitetu:

doc.dr.sc.  Dragan Trivanović, dr.med.
E-mail adresa: kvaliteta@obpula.hr

Pomoćnica za sestrinstvo:

Irina Pucić, dipl. med. techn.
E-mail adresa: ipucic@obpula.hr

Upravno vijeće:

Valerio Drandić, dipl.oec., Istarska županija, predsjednik
Duško Kišberi, dipl.polit., Istarska županija, član
Vlasta Kocijančić, dr.med., Opća bolnica Pula, član
doc.dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokem., Opća bolnica Pula, član
Jadranka Linardon, prof., predstavnik Radničkog vijeća, član