Naslovna » Uprava

Uprava

Ravnateljica:

doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.
Telefon: (052) 376-400

Tajnica ravnateljice:

Petra Dobrić, bacc.admin.publ.
Telefon: (052) 376-400
E-mail adresa: obpula@obpula.hr

Zamjenik ravnateljice:

Ivica Fedel, dr. med
E-mail adresa: ifedel@obpula.hr

Pomoćnik za financijske poslove:

Jadranka Valković, mag.oec.
E-mail adresa:  jvalkovic@obpula.hr

Pomoćnik za pravne poslove:

Goran Paić, dip. iur.
E-mail adresa: gpaic@obpula.hr

Pomoćnik za kvalitetu:

doc.dr.sc.  Dragan Trivanović, dr.med.
E-mail adresa: kvaliteta@obpula.hr

Pomoćnica za sestrinstvo:

Irina Pucić, dipl. med. techn.
E-mail adresa: ipucic@obpula.hr

Upravno vijeće:

Valerio Drandić, dipl.oec., predsjednik UV
Duško Kišberi, dipl.polit.
Roberta Katačić, dr.med.
Veronika Laušin, dr.med.spec.
Monika Derosi Crnogorac, mag.oec.
Doc.dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokem.
Jadranka Linardon, prof.