Naslovna » Službe i odjeli » Nuklearna medicina

Nuklearna medicina

Voditelja odjela:
Tamara Višković Fadel, dr.med.

Glavni inženjer:
Ondina Božac-Jokić, ing.med.radiologije

Telefoni:

Rukovoditelj: (052) 376 – 842
Šalter: (052) 376 – 840, 376 – 842
Administracija Tel: (052) 376 – 840, 376 – 842
Administracija Fax: (052) 376 – 841

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak od 07:30 do 14:30

Ponedjeljak
1. Scintigrafija skeleta
2. Ambulanta za štitnjaču (prvi pregled, nalazi hormona i citološke punkcije na uvid)

Utorak
1. Dinamička scintigrafija bubrega (MAG3) i ev. scintigrafija skeleta
2. Ambulanta za štitnjaču (ultrazvuk i citološka punkcija štitne žlijezde)

Srijeda
1. Statička scintigrafija bubrega (DMSA), scintigrafija hemangioma jetre i scintigrafija slinovnica
2. Ambulanta za štitnjaču (ultrazvuk)

Četvrtak
1. Scintigrafija štitnjače
2. Ambulanta za štitnjaču (ultrazvuk i citološka punkcija štitne žlijezde)

Petak
1. Scintigrafija skeleta i paratireoidnih žlijezdi
2. Ambulanta za štitnjaču (prvi pregled, nalazi hormona i citološke punkcije na uvid)

Napomena: Mole se pacijenti da se za scintigrafske preglede naruče u Djelatnosti za nuklearnu medicinu na tel (052) 376-840.