Poštovani,

Odjel patologije 20.09.2021. godine uselio se u nove prostore Objekta 1 Opće bolnice Pula na nultom katu (kat 0).

Mapa bolnice

Simulacijski prikaz bolnice

Privremeni ulaz za korisnike, zbog građevinskih radova je kroz ulaz trijaže koji se nalazi između 2 objekta (crvena strelica).

Prikaz bolničkog kompleksa iz zraka

Bolnički kompleks s parkinga

Ulaz trijaže OB Pula

Ulaz trijaže OB Pula

 

 

 

 

 

 

 

Put dolaska, od trijažnog ulaza do Odjela za patologiju i citologiju unutar bolnice, ide toplom vezom (ostakljeni most) a u nastavku su postavljene oznake smjera po zidovima.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!
Odjel za patologiju i citologiju