Poziv i obavijest radnicima koji više nisu zaposleni u Općoj bolnici Pula, a nisu pokrenuli radni spor protiv poslodavca radi sklapanja Sporazuma o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad.

Bivši radnici koji nisu pokrenuli radni spor protiv poslodavca, imaju pravo na isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad pod uvjetom da potpišu Sporazum o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Kako bi Opća bolnica Pula, kao bivši poslodavac pripremila Sporazume za svakog bivšeg Radnika koji nije pokrenuo radni spor protiv poslodavca, potrebno je dostaviti informaciju o tome hoće li bivši Radnik prihvatiti Sporazum Ministarstva zdravstva.

Slijedom navedenog, pozivamo sve bivše Radnike Opće bolnice Pula koji nisu pokrenuli radni spor protiv poslodavca, da nas obavijeste hoće li potpisati Sporazum o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad i to odmah, a najkasnije do 17. studenog 2022. putem elektronske adrese: pisarnica@obpula.hr  i prilože vlastoručno potpisanu izjavu koja je sastavni dio ovog poziva.

Informaciju o visini ukupnog bruto I iznosa koji će biti unesen u Sporazum bivši Radnici mogu provjeriti u Odjelu za pravne poslove i ljudske resurse – kadrovska na broj telefona 376 – 413 ili na e-mail: kadrovska@obpula.hr.

Detaljnija obavijest i poziv te obrazac izjave koju je potrebno dostaviti nalaze se niže u prilogu.