Naslovna » Povjerenstva

Povjerenstva

Povjerenstvo za kvalitetu:

 1. doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med., spec.int.medicine, onkolog
 2. Patricija Banković-Radovanović, mag.med.biokem.(transfuziologija) – zamjenik
 3. Vlasta Kocijančić, dr. med., spec.pedijatrije, član
 4. Mirela Markanović Mišan, dr. med.,spec.ginekologije i opstetricije, član
 5. dr.sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., spec.neurologije, član
 6. Kristina Ružić, dr. med., spec.oftalmologije, član
 7. Ines Lukež-Perković, dr. med., spec.otorinolaringologije, član
 8. Eva Zorijan Sponza, dr.med., spec. psihijatrije, član
 9. Đurđica Ikić, dr. med., spec.radiologije, član
 10. Kristina Vujinović Poduje, dr.med., spec. fizikalne medicine, član
 11. Ornela Kmet Planinac, dr.med., spec.nuklearne medicine, član
 12. Branka Ulaković, dr.med., spec.urgentne medicine, član
 13. mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr.med, spec. med. mikrobiologije s parasitologijom, član
 14. mr.sc. Manuela Balaban Kumpare, dr.med., spec. interne medicine, član
 15. Doris Brnobić-Rajlić, dipl.iur., član
 16. Danijela Županić, mag.med.biochem., član
 17. Ljiljana Pamić, dr.med., član
 18. Martina Močenić, mag.med.techn., član
 19. mr.sc. Andrej Angelini, dr.med. spec.kirurg, član
 20. Manuela Perković Bečić, dr.med. spec.patološke anatomije, član

Etičko povjerenstvo:

 1. Boris Grdinić, dr. med., spec. otorinolaringolog, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Josip Grbac, član
 3. Ivica Šain, dr. med., član
 4. Nada Tadić, dipl. med. techn., član
 5. Neda Milanov, dipl.iur., član

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija:

 1. prim. Edi Terlević, dr. med., spec. infektolog, predsjednik
 2. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, član
 3. prim. Nadomir Gusić, dr. med., spec. kirurg, član
 4. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurg, zamjenik ravnatelja, član
 5. Vlasta Skopljak, dr. med., spec. epidemiolog, vanjski suradnik, član
 6. mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr.med, spec. med. mikrobiologije s parasitologijom, član
 7. Aleksandar Šuput, dr. med., član
 8. Irina Pucić, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 9. Ingrid Živić, dipl.med.tech., član
 10. Martina Močenić, mag.med.techn. sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član
 11. Jasenka Lončarić, bacc. med. techn., član

Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje:

 1. mr.sc. Jasmina Simović Medica, dr.med., spec. transfuzilogije, predsjednica
 2. Verica Lazić-Prodan, dr. med., spec. internist, član
 3. Mladen Jašić, dr. med., spec. pedijatar, član
 4. mr. sc Igor Mirković, dr. med., spec. kirurg, član
 5. prim. mr. sc. Davor Zoričić, spec. ginekologije i opstetricije, član
 6. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurg, zamjenik ravnatelja, član
 7. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, član
 8. mr. sc. Lada Kalagac, dr. med., spec. anesteziolog, član
 9. Vesna Dabo Vlahović, dr. med., spec. internist, član
 10. Irina Pucić, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 11. Elis Matošević, bacc. med. techn., član
 12. Goran Paić, dipl. iur., pomoćnik  za pravne poslove, član

Povjerenstvo za lijekove:

 1. Hana Kalinić Grgorinić, dr.med., klinički farmakolog, predsjednica
 2. mr. sc. Andrej Angelini, dr. med, specijalist opće kirurgije
 3. Mariza Babarović-Jurišić, dr. med., član
 4. Maja Capar, dr.med, član
 5. prim. Mirna Milevoj-Ražem, dr. med., spec. pedijatar, član
 6. Nataša Čulić, dr. med., spec. anesteziolog, član
 7. Dino Bečić, dr. med, član
 8. Lara Selovin, magistra farmacije, član
 9. Gordana Kuzmanović, dr.med., specijalist interne medicine