Začeci fizikalne terapije u OB Pula datiraju još od davne 1949. Terapiju tada provodi fizioterapeut uz pomoć bolničara. Ambulantna fizikalna terapija počela se provoditi 1974., kada terapiju provodi jedan viši fizioterapeut i 2 bolničara, te jedan fizioterapeut na neurologiji, internom i traumatologiji. 1982. završila je školovanje prva generacija fizioterapeuta Medicinske škole u Puli te je u Bolnicu bilo zaposleno još 5 fizioterapeuta. Tada su fizikalnu terapiju ordinirali neurolozi, ortopedi, kirurzi i liječnici opće prakse, a do osnutka samostalne djelatnosti, bila je u sklopu Djelatnosti za kirurške bolesti.

U studenom 1990. Gordana Humar, dr. med. polaže specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije te postaje prvi specijalist fizijatar u OB Pula te prvi rukovoditelj.

1992. oformljena je Djelatnost za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na čelu s Gordana Humar, dr.med., koja postaje prvi rukovoditelj, a Marica Matošević glavni fizioterapeut. Te godine bilo je zaposleno 17 fizioterapeuta i radilo se u jednoj smjeni. Od 1992. godine program fizikalne terapije određuje isključivo specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Djelatnosti je bila smještena u podrumskim prostorima bolnice. Krajem 1995. zapošljava se Sonja Mikac, dr.med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i sve više viših fizioterapeuta. Djelatnost za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju organizirana je od tada kao polikliničko konzilijarna zdravstvena služba, provodila se u dvije smjene. U Djelatnosti je tih godina zaposleno ukupno 31 fizioterapeut. Kristina Vujinović-Poduje, dr.med. postaje prvi subspecijalist reumatolog OB Pula krajem 2013.

Do promjene na mjestu glavnog fizioterapeuta Odjela dolazi 2012. kada zadaću glavnog fizioterapeuta preuzima Marinka Todorić viši fizioterapeut. Lara Elezović viši fizioterapeut završava 2013. Specijalistički diplomski stručni studij fizioterapije, stječe naziv diplomirani fizioterapeut te od 2014. do danas obnaša dužnost glavnog fizioterapeuta.

Godine 2015. Odjel doživljava korjenitu reorganizaciju u radu fizioterapeuta : uvodi se integrirani individualizirani pristup u provođenju ambulante fizikalne terapije te započinje s radom rana neurorazvojna terapija po Bobathu za neurorizičnu djecu.

Uvedene su promjene u radu na odjelima:  5 viših fizioterapeuta rade u Službi za kirurške bolesti sedam dana u tjednu. U Službi za internu medicinu dva viša fizioterapeuta šest dana u tjednu kao i na Odjelu za neurološke bolesti. Radnim danom rade u dvije smjene, a vikendom samo u jutarnjoj smjeni. Do 2016.  zaposleno je osam viših fizoterapeuta s dodatnim edukacijama.

Godine 2018. umirovljenjem Gordane Humar, dr.med., na mjesto voditelja Odjela dolazi Kristina Vujinović-Poduje, dr.med.,  specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatolog koja i danas obnaša dužnost voditelja odjela.

Početkom 2019. Ana Nadenić Sokolić dr.med. polaže specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije te postaje specijalist.

Danas Odjel čini 42 djelatnika:  1 subspecijalist reumatolog, 2 liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 diplomirani fizioterapeut, 27 fizioterapeuta prvostupnika , 11 fizioterapeutskih tehničara.

U prosincu 2019. Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije preseljen u zgradu poliklinike u suterenu.