Javna nabava – Plan nabave2021-09-06T16:35:00+02:00

JAVNA NABAVA

POZIVI
PLAN NABAVE
REGISTAR UGOVORA
PRETHODNA SAVJETOVANJA
IZJAVE
JEDNOSTAVNA NABAVA

PLAN NABAVE

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121, Urbroj:526-06-02-01/1-17-1 OB Pula od 1. siječnja 2018. godine objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.