Poštovani bolesnici i posjetitelji Opće bolnice Pula,

u tijeku je preseljenje svih bolničkih kapaciteta na lokaciju u Santorijevoj ulici (ranija Zagrebačka). Zbog ovog izuzetno zahtjevnog postupka svjesni smo da pojedini odjeli, ambulante, dnevne bolnice, telefonske linije još uvijek ne funkcioniraju kako je zamišljeno. Nije jednostavno odjednom objediniti 20 zdravstvenih djelatnosti, više od 150 ambulanti, 1.300 zaposlenika i istovremeno brinuti o 300 bolničkih i o tisućama ambulantnih pacijenata.

Zato Vas molimo za razumijevanje i još malo strpljenja. Sve što činimo, činimo da bi vama, a i nama sutra bilo bolje, kvalitetnije i učinkovitije.

Opća bolnica Pula

NOVOSTI I OBAVIJESTI


Prikaži sve novosti

BROJKE

Ukuno zaposlenih 1306
Liječnici 277
Medicinske sestre 571
Ostali medicinski djelatnici 158
Zdravstveni suradnici 7
Djelatnici za tehničku potporu 177
Administrativni djelatnici 116
427

Broj postelja

Učinak (2019.)

0
Hospitaliziranih pacijenata
0
Pacijenta u dnevnim bolnicama
0
Polikliničkih pacijenata
0
Ukupno pacijenata godišnje
0
Ukupno usluga
0
Operativnih zahvata

SLUŽBE I ODJELI


EU PROJEKTI


Dnevna dolnica i dnevna kirurgija