Novosti

Naručivanje pacijenata za laboratorijske pretrage

Poštovani, Svjesni gužvi koje su danas nastupile preseljenjem laboratorijske djelatnosti na lokaciju Negrijeva 6 (Mornarička bolnica),  a radi adaptacije objekta dosadašnjeg laboratorija potrebno je dodatno informirati sve korisnike laboratorijskih usluga te pojasniti način rada u …

Opširnije