Novosti

HUMANITARNA UTRKA ,,ŽIVOT NA DAR” – 19. veljače 2017.

Društvo za sportsku rekreaciju (DSR) Maraton-Uljanik, u suradnji s Hrvatskom donorskom mrežom, organizira Humanitarnu utrku ,,Život na dar” kako bi dodatno promicali najviši stupanj ljudske solidarnosti – darivanje organa. Organizatori pozivaju učesnike i sve ostale …

Opširnije

Zaštita zdravlja starijih osoba zbog hladnoće

Iz Nastavnog zavoda za Javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Odsjeka za Gerijatrijsku zdravstvenu njegu, Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba dobili smo preporučene mjere zaštite zdravlja starijih …

Opširnije

Ograničenje posjeta

Poštovani, Zbog pojavnosti epidemije gripe u općoj populaciji, u Općoj bolnici Pula se uvodi OGRANIČENJE POSJETA bolesnicima na slijedeći način: posjete se dozvoljavaju isključivo u definirano vrijeme prema odjelu u posjeti mogu biti maksimalno dva …

Opširnije

Preseljena pretraga za denzitometriju

Pretraga na aparatu za denzitometriju, nakon preseljenja dijagnostike, započinje raditi od ponedjeljka, 19. prosinca 2016. godine u prostorima Odjela za dermatologiju i venerologiju na lokaciji Zagrebačka 30. Radno vrijeme denzitometrije je ponedjeljkom od 13,30 do …

Opširnije

Naručivanje pacijenata za laboratorijske pretrage

Poštovani, Svjesni gužvi koje su danas nastupile preseljenjem laboratorijske djelatnosti na lokaciju Negrijeva 6 (Mornarička bolnica),  a radi adaptacije objekta dosadašnjeg laboratorija potrebno je dodatno informirati sve korisnike laboratorijskih usluga te pojasniti način rada u …

Opširnije