UPUTE ZA PACIJENTE

DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

INFEKTOLOGIJA

JEDNODNEVNA KIRURGIJA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Stranica odjela: Odjel za medicinsko biokemijsku djelatnost

NUKLEARNA MEDICINA

OČNE BOLESTI

PATOLOGIJA I CITOLOGIJA

PEDIJATRIJA

Stranica odjela: Odjel za pedijatriju

RADIOLOGIJA

TRANSFUZIJA

SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU