IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Opća bolnica Pula nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („NN“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Opće bolnice Pula koje se nalazi na adresi http://www.obpula.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.obpula.hr/  je djelomično u skladu sa Zakonom, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

Neusklađeni sadržaj

Sadržaji navedeni u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Video zapisi uglavnom nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima.
 • Neki video i audio zapisi nisu u skladu za traženim zahtjevima jer Opća bolnica Pula nema utjecaja na njihovu proizvodnju već ih samo prenosi.
 • Klikom na linkove vanjskih stranica (CEZIH, HZZO, …) napuštaju se stranice OB Pula i otvaraju vanjske stranice (CEZIH, HZZO, ..) bez prethodnog upozorenja.
 • Tekst nema opciju promjene kontrasta, ali zadovoljava standarde kontrasta prema zakonskim zahtjevima.
 • Izgled teksta i veličinu slova nije moguće prilagoditi radi funkcionalnih razloga, ali stranica ispravno koristi promjene veličine slova u browseru („zoom text“) .
 • Dio linkova u arhivskim sadržajima nemaju odgovarajući opis.
 • Ne koriste se glasovne naredbe

Prilagođeni sadržaj

 • Trenutna prosječna Web Accessibility  ocjena (https://www.webaccessibility.com/) web stranica je 89%.
 • Trenutna prosječna ocjena kontrasta boja slova i pozadine je 100% (Color Contrast Accessibility Validator https://color.a11y.com/?wc3
 • Osigurana je responzivnost mrežnih stranica i aplikacija – automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika kojima im se pristupa.
 • Ikone su dovoljno velike i postavljene na takvoj udaljenosti jedna od druge koja omogućava njihovo korištenje osobama s motoričkim poremećajima.
 • koriste se standardni formati datoteka koje čitači zaslona mogu jednostavno interpretirati (PDF, TXT, HTML, Word, ..).
 • Podržano je kretanje sadržajem putem tipkovnice.
 • Sadržaj je prilagođen za čitače koje koriste slabovidne osobe.
 • Slike, audio i video zapisi najvećim dijelom imaju odgovarajuće opise.
 • Linkovi najvećim djelom imaju odgovarajuće opise.
 • Tekst je poravnat u lijevo i koristi se font bez serifa.
 • Tekst ima dobar kontrast u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira.
 • Elementi na slikama imaju dobar kontrast u odnosu na pozadinu slike, a cjelovita slika ima dobar kontrast u odnosu na pozadinu stranice.
 • Navigacijski izbornici imaju vidljivu samo prvu razinu navigacije, dok su podrazine izbornika inicijalno skrivene ili smanjene.
 • Između izbornika i podizbornika ne postoji prazan prostor kako izbornik ne bi “nestao” ukoliko se pokazivačem dovoljno brzo ne pomakne s izbornika na podizbornik.
 • Osigurana je navigacija pomoću tipaka tab/shift+tab jer se čitač ekrana dijaloškim okvirima miče sekvencijalno.
 • Posebni blokovi s tekstom i drugi elementi koji nisu stalno prikazani otvaraju se i zatvaraju dodirom (klikom) miša (ne prelaskom pokazivača preko gumba) ili su stalno prikazani.
 • Na stranicama koje imaju puno teksta umetnute su slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik.
 • Uz sadržaj se koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.
 • Web aplikacija za objavljivanje sadržaja podržava sve potrebne funkcionalnosti da se u budućnosti objavljuju potpuno usklađeni sadržaji.

Opća bolnica Pula radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te će u narednim nadogradnjama nastojati postići visoku usklađenost.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Opće bolnice Pula.
Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna  2020. Opća bolnica Pula će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Opću bolnicu Pula.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: kvaliteta@obpula.hr .

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.