GDJE SMO

Opća bolnica Pula nalazi se u Santoriovoj ulici (kolokvijalno poznatija kao “Zagrebačka“, zbog naziva bivšeg ulaza iz Zagrebačke ulice)

Opća bolnica Pula pripremila je tiskani materijal – brošuru za pacijente u kojoj se nalaze najvažnije informacije namijenjene korisnicima bolničkih usluga. Korisnici brošuru mogu koristiti kao mapu bolnice.

OB Pula Objekt A i Objekt B

OB Pula Objekt C

Glavni ulaz u zgradu stacionara – Objekt C nalazi se između 2 objekta. Mole se korisnici i posjetitelji da prate upute osoblja i oznake u prostoru.

Prikaz bolničkog kompleksa iz zraka