Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru specijalizanta 100-01/20-01/38