Odluka o neizboru kandidata 100-01/21-01/36

  • medicinska sestar/tehničar (prvostupnik) u Centru za hitnu medicinu (OHBP) – neodređeno