Odluka o neizboru kandidata 100-01/20-01/11

  • prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike/medicinska sestra/tehničar (prvostupnik) u Odjelu za transfuzijsku medicinu – neodređeno