Odluka o izboru kandidata 100-01/20-01/23

fizioterapeut u Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – određeno