Poštovani,

ambulante Odjela psihijatrije useljavaju se u nove prostore Poliklinike Opće bolnice Pula te počinju s radom od ponedjeljka, 01. veljače 2021. godine. Ulaz u Polikliniku je na trijažnom mjestu (stepenište pored Objekta dijagnostike).

U prostoru se nalaze sljedeće ambulante:

• Opća psihijatrijska ambulanta
• Biologijska ambulanta
• Ambulanta psihoterapije
• Ambulanta za forenziku i
• Ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti.

Rad psihologa i dalje je u zgradi Psihijatrije.