ZNANSTVENI RAD

Misija OB Pula kao zdravstvene i znanstvene organizacije utemeljena je na proklamaciji Politike i ciljeva kvalitete kroz provođenje dobre kliničke prakse sukladno preporukama, smjernicama struke i medicini utemeljenoj na znanstvenim spoznajama. U tom smislu, OB Pula svoju misiju iskazuje putem:

  • doprinosa zdravlju i dobrobiti pacijenata, pružajući najbolju, suvremenu zdravstvenu skrb osiguranicima HZZO-a i svim ostalim pacijentima, putem integrirane kliničke prakse, edukacije i istraživačke djelatnosti. Zadovoljstvo pacijenata, kvaliteta i sigurnost zdravstvene skrbi na prvom su mjestu,
  • obavljanja primijenjenih istraživanja i integracije translacijskih istraživanja u području razvoja i kliničkog vrednovanja novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u akutnim i kroničnim bolestima kako bi se unaprijedilo ljudsko zdravlje i poboljšala zdravstvena skrb,
  • osiguravanja trajnog prijenos znanstvenih rezultata i spoznaja kroz sve oblike akademske nastave i trajnog usavršavanja, u suradnji sa sveučilištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Puli te stručno-znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
  • osiguravanja uvjeta za novačenje i osposobljavanje mladih zdravstvenih kadrova za razvoj akademskih karijera u području biomedicine i zdravstva,
  • poticanja izvrsnosti kroz razmjenu znanstvenika i drugih oblika suradnje s nacionalnim i međunarodnim partnerima,
  • suradnjom sa Sveučilištem u aktivnom sudjelovanju u kreiranju visokog obrazovanja u području biomedicine i zdravstva,
  • povećanja znanstvene vidljivosti OB Pula na osnovu kvalitetnih istraživanja i objave radova u indeksiranim časopisima,
  • odlaska znanstvenog osoblja na edukaciju u centre znanstvene izvrsnosti, porasta broja obranjenih doktorskih disertacija doktoranata,
  • afirmacije OB Pula kao kliničkog centra učenja, znanja i izvrsnosti.

Naša vizija je postati zdravstveno i znanstveno dinamična ustanova usmjerena k napretku i izvrsnosti u svim područjima djelovanja kako bismo pružili najkvalitetniju zdravstvenu skrb pacijentima, u skladu s trendovima suvremene medicine.

Opća bolnica Pula u postupku je reakreditacije kao znanstvene ustanove.