Naslovna » Novosti » Telefonski brojevi preseljenih Odjela

Telefonski brojevi preseljenih Odjela

U Projektu rekonstrukcije i izgradnje nove bolnice predviđeno je aktiviranje nove telefonske centrale. Do njenog potpunog uvođenja u funkciju nisu dostupni svi brojevi telefona. U nastavku je dan prikaz brojeva telefona na koje možete zvati šaltere Odjela.

Odjel Bolnički broj Alternativni broj
Odjel za dermatologiju i venerologiju (052) 376 732 (052) 204 987
Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (052) 376 560 (052) 204 977
Odjel za pedijatriju (052) 376 659 (052) 209 115
Odjel za anesteziju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli  (052) 376 615 (052) 209 110
Odjel za otorinolaringologiju (052) 376 570 (052) 209 109
Odjel za oftalmologiju i optometriju (052) 376 829 (052) 209 112