Poštovani,

na temelju uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vezi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata, koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021. godine (NN 108/2021), a koja stupa na snagu u ponedjeljak, 04. listopada 2021. godine, u nastavku Vas izvješćujemo sljedeće:

PACIJENTI

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva od 4. listopada 2021. traži se:

  • kod planiranih hospitalizacija (nisu uključene dnevne bolnice osim kod postupaka koji generiraju aerosol)
  • kod planiranih dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti (sve endoskopske pretrage, bronhoskopija, gastroskopija, kolonoskopija, ergometrija, pregledi u ORL poliklinici i u pulmološkoj ambulanti – za odrasle i za djecu stariju od 7 godina),
  • iznimno, u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne generiraju aerosol ako se na temelju trijaže procijeni visok rizik izloženosti infekciji.

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva ne traži se:

  • ako bi odgađanje prijama narušilo zdravstveno stanje pacijenta,
  • u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne generiraju aerosol,
  • kod pružanja hitne medicinske pomoći,
  • kod pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19.

Dijalizirani pacijenti koji nisu cijepljeni, testiraju se dva puta tjedno (BAT).

PRATNJA I POSJETE

Pratnja pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima obvezni su EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na uvid ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite. Pratnja pri porodu, te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima, a nisu preboljeli bolest COVID-19 unazad 9 mjeseci te nisu cijepljeni, sami plaćaju testiranje te se testiraju prije dolaska u zdravstvenu ustanovu, dok roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom na teret HZZO-a, testiraju se također na teret HZZO-a temeljem uputnice izabranog liječnika.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezne predočiti nužne osobe u pratnji maloljetnih pacijenata, kao i nužne osobe u pratnji odraslih osoba koje se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne mogu same bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezna predočiti djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim roditeljima/skbnicima, braći i sestrama.

NAPOMENA – EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz pacijenti, pratnje i posjete moraju predočiti uz identifikacijski dokument.

 

S poštovanjem,

Ravnateljica OB Pula

doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr. med.

 

Uputa HZJZ:

Uputa HZJZ pacijenti_verzija 2