Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 10/2020 i 23/2020), sukladno članku 16. Statuta Opće bolnice Pula, Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Pula od dana 30. ožujka 2022. godine i suglasnosti osnivača od 23. prosinca 2022. godine, Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Daje se u zakup:
1. Poslovni prostor – djelatnost: ugostiteljska – zdravljak, kafe bar, ukupne korisne površine 100,9 m2 i
2. Poslovni prostor – djelatnost: trgovinska – trgovina na malo za prodaju neprehrambenih proizvoda, osim prodaje sezonske robe te opreme za more i plažu, ukupne korisne površine 13,00 m2.

Sve informacije i Opći uvjeti za podnošenje ponuda nalaze se u dokumentu – Natječaj.