Služba za kirurške bolesti

Pročelnik službe:
Prim. Nadomir Gusić, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije
Telefon: (052) 376-300
e-mail: ngusic@obpula.hr

Glavna sestra:
Tatjana Matteoni, dipl. med. techn.
Telefon: 052 376 302
e-mail: tmatteoni@obpula.hr

Administracija službe:
Administratori:
– Živka Cetina Peruško
– Maja Vazgeč Benčić
– Sandra Ivančić

Telefon: (052) 376 – 303
e-mail: administrator.kirurgija@obpula.hr

Vrijeme posjeta:
Vrijeme posjeta Službi za Kirurške bolesti: radnim danom od 15.00-16.00 sati a vikendom i blagdanom od 14.00-16.00

Informacije:
Informacije u Službi za Kirurške bolesti: ponedjeljak, srijeda, petak od 14.30 na Odjelu

Prijem u bolnicu:

 • Hladni prijem u bolnicu: Dogovoreni (hladni) prijem u bolnicu vrši se svaki radni dan putem kirurške poliklinike u 12 sati. Za prijem potrebno je imati nalaze prijeoperativne obrade, uputnicu za bolničko liječenje (papirnatu ili e-uputnicu) te nalaz brisa nazofarinksa na COVID 19 koji ne smije biti stariji od 48 sati (uputnicu za bris izdaje ordinirajući liječnik). Ukoliko ste unatrag 9 mjeseci cijepljeni protiv COVID 19 ili ste isti preboljeli, potreban je dokaz o istom. Ukoliko ste cijepljeni ili preboljeli COVID 19, a unatrag 10 dana imate respiratorne simptome za zahvat je potreban negativan PCR test.
 • Hitni prijem: svaki dan od 0-24 putem OHBP-a

ODJELI

Voditelj odjela:
Prim. Nadomir Gusić, dr. med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije

Odgovorni tehničar odjela:
Roberto Licul, mag.med.techn.
e-mail: roberto.licul@obpula.hr

Odjelna ambulanta
Telefon: (052) 376 – 312

Liječnici

 • Mr. sc. Rajko Ćelović, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije
 • Damir Kurtović, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije
 • Mr. sc. Dejvis Močenić, specijalist opće kirurgije, uži specijalist plastične i rekonstrukcijske kirurgije i traumatologije
 • Andrej Ardalić, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije
 • Jurica Palaversić, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije
 • Robert Aladić, dr.med., specijalist ortopedije
 • Marin Petrinović, dr.med., specijalist ortopedije, uži specijalist traumatologije
 • Tina Tepšić, dr.med., specijalist ortopedije
 • Kristian Barbić, specijalizant traumatologije i ortopedije
 • Tena Doblanović, specijalizant opće kirurgije

Medicinske sestre / tehničari

 • Ivan Bilić, medicinski tehničar
 • Božica Čančar, medicinska sestra
 • Patricia Ćosić, medicinska sestra
 • Martina Flegar, medicinska sestra
 • Teana Keserović, medicinska sestra
 • Alma Kovačević, medicinska sestra
 • Alida Matticchio, bacc.med.techn.
 • Izeta Miletić, medicinska sestra
 • Miodrag Obradović, medicinski tehničar
 • Sandra Rudan, medicinska sestra
 • Tea Stemberger, medicinska sestra
 • Jelica Šuran, medicinska sestra
 • Andrea Tolić, medicinska sestra
 • Dalibor Tomišić, medicinski tehničar
 • Vladimir Petković, bolničar

V.d. voditelja odjela:
Renato Vidos, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist vaskularne kirurgije

Odgovorna sestra odjela:
Anna Zenzerović, bacc.med.techn.
e-mail:  anna.zenzerovic@obpula.hr

Odjelna ambulanta
Telefon: (052) 376 – 330

Liječnici:

 • Mr. sc. Igor Mirković, dr.med, specijalist opće kirurgije, uži specijalist vaskularne kirurgije
 • Mr. sc. Andrej Angelini, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist torakalne kirurgije
 • David Baborski, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist torakalne kirurgije
 • Majk Crljenica, dr.med., specijalizant vaskularne kirurgije
 • Maja Šljaka, dr.med., specijalizant vaskularne kirurgije

Medicinske sestre / tehničari

 • Katia Banković, medicinska sestra
 • Mirjana Barbarić, medicinska sestra
 • Danijela Beletić, medicinska sestra
 • Lorena Faris, medicinska sestra
 • Ana Hrgota, medicinska sestra
 • Matea Katarin, medicinska sestra
 • Mirjana Križman, medicinska sestra
 • Antonela Macan, bacc.med.techn.
 • Josip Penić, medicinski tehničar
 • Škurte Rušani, medicinska sestra
 • Sanela Schiptter, medicinska sestra
 • Elvira Smajić, medicinska sestra
 • Anna Zenzerović, bacc.med.techn., enterostomalni terapeut
 • Biljana Ivanković, bolničarka

Voditelj odjela:
Predrag Mamontov, dr.med., specijalist urologije, uži specijalist andrologije

Odgovorna sestra odjela:
Antonija Lipić, bacc. med. techn.
e-mail:  antonija.lipic@obpula.hr

Odjelna ambulanta
Telefon: (052) 376 – 320

Liječnici

 • Sanjin Sandrić, dr.med., specijalist urologije
 • Kornelije Ilovar, dr.med., specijalist urologije

Medicinske sestre / tehničari:

 • Sonja Komazec, medicinska sestra
 • Darija Lovrić, medicinska sestra
 • Sandra Lukašić, medicinska sestra
 • Nataša Nedeljković, medicinska sestra
 • Renata Natalle Traven, medicinska sestra
 • Nada Obradović, medicinska sestra
 • Sanja Stojaković, bacc. med. techn.

Voditelj odjela:
Bojan Milanov, dr.med., specijalist neurokirurgije

Odgovorna sestra odjela:
Nada Černe, bacc. med. techn.
e-mail: nada.cerne@obpula.hr

Odjelna ambulanta
Telefon: (052) 376 – 311

Medicinske sestre / tehničari:

 • Tatjana Darbe, medicinska sestra
 • Monika Gašpar, medicinska sestra
 • Jelena Komparić, medicinska sestra
 • Mario Plečko, medicinski tehničar
 • Sabina Rupić, medicinska sestra
 • Sanja Stojaković, bacc.med.techn.
 • Sara Tomišić, medicinska sestra
 • Marko Uležić, medicinski tehničar
 • Branka Vasiljević, medicinska sestra

V.d. voditelja odjela:
Robert Radolović, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne kirurgije

Odgovorna sestra odjela:
Karmen Mušković, mag. med. techn.
e-mail: karmen.muskovic@obpula.hr

Odjelna ambulanta
Telefon: (052) 376 – 340

Liječnici:

 • Roberto Jukopila, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne kirurgije
 • Dino Jerončić, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne kirurgije
 • Lino Griparić, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne kirurgije
 • Filip Rozman, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne kirurgije
 • Maja Đorđević, dr.med., specijalizant opće kirurgije

Medicinske sestre / tehničari

 • Kristina Aničić, medicinska sestra
 • Tina Banković, bacc.med.techn.
 • Tatjana Batajlić, medicinska sestra
 • Michela Geissa, medicinska sestra
 • Smiljana Jakšić, medicinska sestra
 • Kristina Miletić, medicinska sestra
 • Martina Butković-Peteh, medicinska sestra
 • Jasna Santo, medicinska sestra
 • Irma Tursić, medicinska sestra
 • Maja Zec, medicinska sestra

V.d. voditelja odjela:
Marušić Franko, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije

Odgovorna sestra odjela:
Keti Glavaš, mag.med.techn.
e-mail: keti.glavas@obpula.hr

Odjelna ambulanta
Telefon: (052) 376-343

Dječja soba
U sklopu Odjela opće i plastične kirurgije nalazi se Dječja soba sa 4 ležaja, gdje borave maloljetna djeca koja se liječe u Službi za kirurške bolesti. Sa malom djecom dozvoljen je i cjelodnevni  boravak jednog roditelja.

Liječnici:

 • Mr. sc. Bojan Gluhačić, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne kirurgije
 • Zvonimir Hranilović, dr.med., specijalist opće kirurgije
 • Anthony Ban, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži speciajlist plastične i rekonstrukcije kirurgije
 • Pavle Jukić, dr.med., specijalizant opće kirurgije
 • Matija Pripužić, dr.med., specijalizant opće kirurgije
 • Maja Vujičić, dr.med., specijalizant opće kirurgije

Medicinske sestre / tehničari:

 • Slobodanka Bosiočić, bacc.med.techn.
 • Lorena Banko, medicinska sestra
 • Michaela Geiger, medicinska sestra
 • Sandra Glavan, medicinska sestra
 • Ivana Jadrejčić, medicinska sestra
 • Ivona Livančić, medicinska sestra
 • Suzana Mavrlja Leblova, medicinska sestra
 • Helena Milovan, medicinska sestra
 • Ester Ročan Širol, medicinska sestra
 • Kristina Štoković, medicinska sestra
 • Vesna Vidaković, medicinska sestra
 • Kristina Vinduška, medicinska sestra

Odgovorna liječnica poliklinike:

Odgovorna sestra poliklinike:
Nadija Živolić, bacc. med. techn.
e-mail: nadija.zivolic@obpula.hr

Šalter kirurške poliklinike:
(052) 376 – 154
Pauza: 11.00 – 11.30

Radno vrijeme i brojevi telefona specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti Službe za kirurške bolesti:

Opća kirurška ambulanta (tel.052 376-151)
ponedjeljak 12.00 – 19.30, utorak – petak 8.00 – 15.30

Ambulanta za male kirurške zahvate
ponedjeljak, srijeda, petak 8.00 – 15.30

Traumatološka ambulanta (tel.052 376-155)
utorak i četvrtak: 8.30 – 15.30
srijeda i petak: 12.00 – 15.30

Ortopedska ambulanta (tel.052 376-152)
ponedjeljak, srijeda i petak: 8.30 – 15.30

Ambulanta za vaskularnu i torakalnu kirurgiju. Doppler ekstremiteta (tel.052 376-156)
utorak – petak: 8.30 – 15.30

Ambulanta za neurokirurgiju (tel.052 376-158)
utorak i četvrtak: 8.30 -15.30

Ambulanta za digestivnu kirurgiju i koloproktologiju (tel.052 376-152)
ponedjeljak: 16.00 – 19.30
utorak i četvrtak: 8.30 – 15.30

Ambulanta za plastičnu kirurgiju (tel. 052 376-158)
ponedjeljak: 8.30 – 15.30
srijeda: 8.30 – 12.00

Ambulanta za urologiju i endoskopija urinarnog trakta (tel.052 376-150)
ponedjeljak- petak 8.30 – 15.30

Medicinske sestre / tehničari:

 • Tamara Jadrejčić, medicinska sestra
 • Ornella-Nina Jakšić Vidulin, medicinska sestra
 • Sonja Komazec, medicinska sestra
 • Igor Kuftić, medicinski tehničar
 • Elvis Macan, medicinski tehničar
 • Branka Ruba, medicinska sestra
 • Milena Ujčić, medicinska sestra

Odjeli Službe za kirurške bolesti nalaze se na 4. i 5. katu Nove bolnice u Santorijovoj ulici (Objekt I)

 • Na 4. katu nalazi se Rukovodstvo i administracija službe, te Odjeli abdominalne kirurgije i Odjel opće i plastične kirurgije.
 • Na 5. katu nalazi se Odjel traumatologije i ortopedije, Odjel neurokirurgije, Odjel vaskularne i torakalne kirurgije te Odjel urologije.
 • Poliklinka Službe za kirurške bolesti nalazi se u prizemlju zgrade poliklinike, dok se Jednodnevna kirurgija nalazi na prvom katu zgrade poliklinike (Objekt II)