Naslovna » Javna nabava » USLUGA NAJMA I PRANJA UNIFORMI ZA ZDRAVSTVENE I NEZDRAVSTVENE RADNIKE (uključujući otpremu i dopremu) s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od četiri godine

USLUGA NAJMA I PRANJA UNIFORMI ZA ZDRAVSTVENE I NEZDRAVSTVENE RADNIKE (uključujući otpremu i dopremu) s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od četiri godine