Austrougarski park veličine 1003 m2 nalazi se u sklopu stare Opće bolnice Pula. Park je prepoznatljiv po svojoj stoljetnoj fontani, stablima čempresa i tise. Neposredno do njega, nalazi se Rektorat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studentski Centar Pula, bolnička kapela sv. Mihovil.

Moderan način života danas doveo je do ograničene upotrebe prostora i prirodnih resursa te stoga do ekološke i prije svega urbano-ekološke krize. Intenzivnom urbanizacijom zadnjih nekoliko desetljeća neprestano se povećava stopa urbanog stanovništva. Porast i gustoća stanovništva često dovodi do smanjenja kvalitete života i stanovanja u gradovima, u kojima, naročito onima najvećima, dolazi i do destrukcije javnih i zajedničkih površina (zelene površine, parkovi, igrališta i rekreacijska mjesta).

Fontana je osebujan arhitektonski genre koji vodom kao osnovnim izražajnim sredstvom prenosi određene poruke u urbanoj komunikaciji. Fontanu u takvoj ulozi poznaju sve civilizacijske i kulturne cjeline iako je upotrebljavaju u različitom značenju.

Karakteristični su sadržaj i fenomen gradova – u prvom redu. Voda fontana utječe na brojne ljudske osjete – vid, sluh, njuh, opip i uvjetno – okus. Ionizirajući učinci vode pridonose osjećaju ugode u blizini fontane. Fontane su samo jedan od vanjskih pokazatelja odnosa grada i njegovih građana prema vodi koja nije samo korisna već ima i brojna druga svojstva ugode i opće kulturne vrijednosti.

Stigmatizacija osoba s psihosocijalnim teškoćama (osobe oboljele od shizofrenije i bipolarnog poremećaja), strah i zaziranje baziraju se prije svega na neznanju i nedovoljnoj informiranosti, ali i neproporcionalnoj zastupljenosti u medijima tragičnih događaja koji su ponekad vezani za ovu bolest. Shizofreni bolesnici još uvijek žive sa stigmom koju nosi ova bolest, za koju mnogi još uvijek smatraju da bi je najbolje bilo tretirati što dalje od očiju javnosti i svakodnevnog života.

Kvaliteta života jedan je od osnovnih parametara procjene subjektivnog i objektivnog zadovoljstva kako u osobnom, tako i u širem socijalnom kontekstu. To se posebno odnosi na osobe oboljele od shizofrenije. Prema suvremenim smjernicama, liječenje i skrb o oboljelima od ovog poremećaja moraju obuhvaćati farmakološko, psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje s krajnjim ciljem postizanja remisije bolesti (simptomatske i funkcionalne).

Opća bolnica Pula prepoznala je dobrobiti rada za opće dobro među oboljelima (poticanje oboljelih da preuzmu aktivnu ulogu u borbi protiv samostigmatizacije, socijalnog isključenja i niskog samopouzdanja) i omogućila je Udruzi za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama “Žuta minuta” dozvolu za sređivanje fontane i okoliša oko nje. Vremenom Udruga želi “Park ruža” revitalizirati i staviti u funkciju terapijskog.

“Park uvjetuje izrazito harmoniziranje i poboljšanje utjecaja na najnesretnije i najniže klase društva”

Frederick Law Olmsted, projektant Central Parka