Tel (052) 376-000, Adresa: Santoriova 24a

Promemorija o projektu Opće bolnice Pula

URBIS 72 d.d. Pula kao projektant i Ministarstvo kao Naručitelj sklopili su dana 1.3.2004. godine Ugovor o izradi projektne dokumentacije-Idejni projekt za izgradnju nove bolnice u Puli za cijenu od cijena 840.000,00 kn bez PDV-a. URBIS 72 d.d. Pula [...]