Naslovna » Novosti (Stranica 3)

Novosti

lipanj, 2017

 • 12 lipnja

  Rad anestezioloških ambulanti tijekom ljeta

  Anesteziološka ambulanta i Ambulanta za liječenje boli u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine radit će prema slijedećem rasporedu: rad u Anesteziološkoj ambulanti obavljati će se utorkom i četvrtkom od 8 do …

 • 9 lipnja

  Dnevna bolnica psihoterapije OB Pula – 30 godina kasnije

  Dnevna bolnica predstavlja poliklinički oblik liječenja u kojem pacijenti svakodnevno dolaze u bolnicu u jutarnjim satima na tretman liječenja i/ili dijagnostike i borave do poslijepodnevnih sati. U OB Pula, danas, Dnevna bolnica djelatnosti psihijatrije ugovorena …

 • 2 lipnja

  Ljeto 2017 – vodič za zdravstvene usluge turistima

  Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim …

veljača, 2017

 • 13 veljače

  HUMANITARNA UTRKA ,,ŽIVOT NA DAR” – 19. veljače 2017.

  Društvo za sportsku rekreaciju (DSR) Maraton-Uljanik, u suradnji s Hrvatskom donorskom mrežom, organizira Humanitarnu utrku ,,Život na dar” kako bi dodatno promicali najviši stupanj ljudske solidarnosti – darivanje organa. Organizatori pozivaju učesnike i sve ostale …

siječanj, 2017

 • 18 siječnja

  Zaštita zdravlja starijih osoba zbog hladnoće

  Iz Nastavnog zavoda za Javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Odsjeka za Gerijatrijsku zdravstvenu njegu, Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba dobili smo preporučene mjere zaštite zdravlja starijih …

 • 16 siječnja

  Ograničenje posjeta

  Poštovani, Zbog pojavnosti epidemije gripe u općoj populaciji, u Općoj bolnici Pula se uvodi OGRANIČENJE POSJETA bolesnicima na slijedeći način: posjete se dozvoljavaju isključivo u definirano vrijeme prema odjelu u posjeti mogu biti maksimalno dva …

prosinac, 2016

 • 14 prosinca

  Preseljena pretraga za denzitometriju

  Pretraga na aparatu za denzitometriju, nakon preseljenja dijagnostike, započinje raditi od ponedjeljka, 19. prosinca 2016. godine u prostorima Odjela za dermatologiju i venerologiju na lokaciji Zagrebačka 30. Radno vrijeme denzitometrije je ponedjeljkom od 13,30 do …

 • 12 prosinca

  Naručivanje pacijenata za laboratorijske pretrage

  Poštovani, Svjesni gužvi koje su danas nastupile preseljenjem laboratorijske djelatnosti na lokaciju Negrijeva 6 (Mornarička bolnica),  a radi adaptacije objekta dosadašnjeg laboratorija potrebno je dodatno informirati sve korisnike laboratorijskih usluga te pojasniti način rada u …

 • 9 prosinca

  Preseljenje laboratorija, radiologije i nuklearne medicine

  S obzirom da su radovi na izgradnji nove pulske bolnice u punom jeku, od ponedjeljka 5. prosinca, zbog rekonstrukcije zgrade dijagnostike na lokaciji Zagrebačka 30, usluge laboratorijske i radiološke dijagnostike te nuklearne medicine pružati će …

rujan, 2016

 • 13 rujna

  Obavijest udruge „Parkinson i mi” – „POKRETOM PROTIV PARKINSONA”

  Udruga „Parkinson i mi” okuplja nešto više od četiri stotine oboljelih od Parkinsonove bolesti. Osnovana je u svrhu unapređenja života oboljelih kroz edukaciju, terapiju, savjetovanje obitelji, povezivanje pacijenta, liječnika, terapeuta, psihologa, nutricionista, logopeda, socijalnih radnika …