Tel (052) 376-000, Adresa: Santoriova 24a

Projekt IAEA

Projekt Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni fizike u dijagnostici i liječenju korištenjem radioaktivnih izotopa NOSITELJ KBC Rijeka - Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja PARTNER Opća bolnica Pula KRATKI OPIS PROJEKTA Od prosinca 2021. godine prihvaćen [...]

Implantacija PORT katetera

Na Odjelu vaskularne i torakalne kirurgije OB Pula implantacija port katetera je sve češća i donosi dobrobit za pacijente, medicinsko osoblje i bolnicu. OPIS Port kateter je biotehnološki proizvod koji nam omogućava lak i siguran pristup, najčešće venskom sistemu. Sastoji [...]

Projekt s elastomerskim pumpama

U svibnju 2020. godine Opća Bolnica Pula započela je primjenu kemoterapijskih pripravaka putem elastomerskih pumpi. One su dizajnirane za primjenu kemoterapijskih protokola kod bolesnika koji primaju kemoterapiju kroz 24 ili 48 sati zbog čega su do sada bili primorani [...]

Projekt Zaklade Adris

Samostalno prijavljivanje simptoma bolesti i nuspojava liječenja bolesnika oboljelih od malignih bolesti. Od listopada 2018. godine u općoj bolnici Pula je u tijeku project sponzoriran od Zaklade Adris "Samostalno prijavljivanje simptoma bolesti i nuspojava liječenja bolesnika oboljelih od [...]