Poštovani/a,

čast nam je pozvati Vas na Dane otvorenih vrata Odjela neurologije. Kampanja poznata u svijetu kao Brain Awareness Week provodi se u Hrvatskoj 22. godinu zaredom u ožujku pod nazivom Tjedan mozga. Zadnjih godina Tjedan mozga u Europskoj Uniji koordinira i krovna udruga FENS – Federation of European Neuroscience Societies – Federacija europskih neuroznanstvenih društava. FENS je glas europske neuroznanosti koji obuhvaća 22.000 neuroznanstvenika, 44 društva, 33 europskih zemalja, a cilj mu je popularizacija neuroznanosti i podizanje svijesti o važnosti istraživanja mozga.

Ovogodišnji 22. Tjedan mozga u Općoj bolnici Pula obilježit će se 13. -15. ožujka 2023. godine mnogobrojnim aktivnostima u organizaciji stručnog tima neurologa OB Pula, medicinskih sestara i studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva s Medicinskog fakulteta u Puli.

Praćenjem novosti i saznanja o mozgu i bolestima mozga kao i aktivnostima koje se provode u svijetu, cilj nam je informirati građane o neuroznanosti i novostima u području neurodegenerativnih bolesti. Svih ovih godina težili smo upoznati širu javnost našeg grada sa značenjem istraživanja mozga u 21. stoljeću (Stoljeću uma). Naglasak pri izradi programa stavili smo na interdisciplinarni i integrirani način obrade izabranih tema za koje smatramo da su interesantne za širu javnost.

Program:

Program_22. tjedan mozga u OB Pula