Novosti

Preseljenje Odjela za laboratorijsku dijagnostiku

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da će se laboratorijske usluge u Općoj bolnici Pula od ponedjeljka, 27. siječnja 2020. godine obavljati na lokaciji Zagrebačke ulice, prizemlje zgrade dijagnostike. Radno vrijeme Laboratorija na lokaciji Zagrebačke ulice …

Opširnije

Telefonski brojevi preseljenih Odjela

U Projektu rekonstrukcije i izgradnje nove bolnice predviđeno je aktiviranje nove telefonske centrale. Do njenog potpunog uvođenja u funkciju nisu dostupni svi brojevi telefona. U nastavku je dan prikaz brojeva telefona na koje možete zvati …

Opširnije

Preseljenje Odjela za oftalmologiju i optometriju

Obavještavamo Vas da se sljedeća poliklinička djelatnosti preselila u novoizgrađeni Objekt 2, te da započinje s radom na lokaciji Zagrebačka 30 prema sljedećem rasporedu: – Poliklinika Odjela za oftalmologiju i optometriju započet će s radom u novim …

Opširnije

Preseljenje Odjela u nove prostore

Obavještavamo Vas da su se slijedeće polikliničke djelatnosti preselile u novoizgrađeni Objekt 2, te da započinju s radom na lokaciji Zagrebačka 30 prema slijedećem rasporedu: – Poliklinika Odjela za otorinolaringologiju započela je s radom u novim prostorima …

Opširnije

Dva Odjela preseljena u nove prostore

Od 09.12.2019. djelatnosti Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te Odjela za dermatologiju i venerologiju Opće bolnice Pula počele su s radom u novim prostorima.  Detaljnije možete pročitati pod Opširnije.  

Opširnije