Nova bolnica u Puli
Opća bolnica Pula2020-08-31T18:13:50+02:00

NOVOSTI I OBAVIJESTI


PRISUSTVO PRATNJE NA PORODU

U Općoj bolnici Pula omogućena je pratnja rodiljama pri porodu uz obvezu poštivanje svih epidemioloških mjera, a sastoje se od: primjena odgovarajuće osobne zaštitne opreme koja obuhvaća: zaštitna maska: FFP2 ili KN 95 bez ventila (nabavlja osobno) ostalo: kapa, mantil, [...]

19.08.2020|

Nova bolnica u Puli

Nova bolnica u Puli nije projekt koji se desio tijekom noći. Aktivnosti za potrebe gradnje Nove bolnice u Puli datiraju još iz davne 2003. godine kada je između Ministarstva zdravstva, Istarske županije i Opće bolnice Pula potpisan Sporazum o sufinanciranju [...]

13.06.2020|

Projekt s elastomerskim pumpama

U svibnju 2020. godine Opća Bolnica Pula započela je primjenu kemoterapijskih pripravaka putem elastomerskih pumpi. One su dizajnirane za primjenu kemoterapijskih protokola kod bolesnika koji primaju kemoterapiju kroz 24 ili 48 sati zbog čega su do sada bili primorani [...]

14.05.2020|
Prikaži sve novosti

BROJKE

Ukuno zaposlenih 1306
Liječnici 277
Medicinske sestre 571
Ostali medicinski djelatnici 158
Zdravstveni suradnici 7
Djelatnici za tehničku potporu 177
Administrativni djelatnici 116
427

Broj postelja

Učinak (2019.)

0
Hospitaliziranih pacijenata
0
Pacijenta u dnevnim bolnicama
0
Polikliničkih pacijenata
0
Ukupno pacijenata godišnje
0
Ukupno usluga
0
Operativnih zahvata

SLUŽBE I ODJELI


EU PROJEKTI


Dnevna dolnica i dnevna kirurgija